. . . . . . .

Kontakt


ZDRUŽENIE PRE ZDRAVIE SLOVAKIA, s.r.o.
Tulská 6
974 04 Banská Bystrica
IČO: 36 039 861

Zapísana:
Okresný súd v B. Bystrici,
oddiel: Sro, vložka: 6276/S
Základné imanie: 7640,00 €,
rozsah splatenia 100%

mobil:
0905/480638
0903/258511
e-mail:
milena.bistova@gmail.com

Vedenie


Ing. Bistová Milena
- konateľ spoločnosti

Časopis REVUE

Spoločnosť ZZSRO je vydavateľom inzertného periodika REVUE,
kde okrem článkov smerujúcich
k zdravotníckej osvete sú uvedené
aj inzercie subjektov podporujúcich program spoločnosti.

Revue

megaphone

Skúsme sa zamyslieť nad citátom Schopenhauera, ktorý hovorí:

„ZDRAVIE NIE JE VŠETKO,
ALE BEZ ZDRAVIA JE VŠETKO NIČÍM“.

Základné informácie o spoločnosti

picture


ZDRUŽENIE PRE ZDRAVIE SLOVAKIA, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa orientuje na služby v oblasti komplexnej zdravotnej starostlivosti prevažne v súkromných zdravotníckych zariadeniach, diagnostických centrách, na služby relaxačno relaxačné a kúpeľné pobyty.

ZDRUŽENIE PRE ZDRAVIE SLOVAKIA, s.r.o. vznikla v roku 2000, bola zapísaná do obchodného registra dňa 11.02.2000, Oddiel: Sro., vložka číslo 6276/S. Naša spoločnosť rozvíja a uskutočňuje myšlienku včasného diagnostikovania civilizačných ale aj iných chorôb, zabezpečuje komplexné onko-kardiovaskulárne preventívne programy. Myšlienku zainteresovať každého uvedomelého a inteligentného človeka do starostlivosti o svoj vlastný zdravotný stav a do konca aj toho, ktorý by sa pod vplyvom každodenných povinností touto otázkou nezaoberal.

Krátka história našej spoločnosti jednoznačne potvrdzuje potrebu zabezpečenie komfortných a nadštandartných služieb v zdravotníctve. Počet záujemcov o naše služby neustále rastie, čo nás zaväzuje k tomu, aby sme naďalej zabezpečovali len vysoko kvalifikované a spoľahlivé služby k spokojnosti našim klientom.